D-FOTOGRAFIE

MET AANDACHT VOOR

HET MILIEU

ALLES BEGINT BIJ JEZELF! 

Een gezonde en veilige omgeving voor de toekomstige generaties creëren kunnen we niet alleen. We kunnen niet in een stap naar een duurzame wereld en een esthetische wereld garanderen. Maar we kunnen wel kleine en welwillende stap vooruitzetten door verantwoord om te gaan met de samenleving. Door zoveel mogelijk bewust leven, bewust kiezen, door kennis en ervaring te delen, kunnen we samen een gezondere en betere wereld creëren. 


Een doorgewinterde wereldverbeteraar noem ik me zelf niet. Maar waar het mogelijk is om een duurzame keuze te maken, doe ik dat.


Want elk klein stapje is er een. En veel kleine stapjes van veel mensen, maken samen een grote. Laten we de aarde met z’n allen nog mooier maken!


BETER BENUTTEN VAN KANSEN

OP HERBRUIKBARE FOTOAPPARATUUR 

Kansen voor minder afval in de fotografie en beter voor het milieu? Het kopen van een refurbished of

tweedehands camera, objectief of statief is een duurzaam alternatief.

Het verlengt immers de levensduur van het product en hierdoor worden grondstoffen bespaard en stimuleert je anderen hetzelfde te doen. Ook bespaart het kopen van tweedehands je op indirecte wijze mee met het voorkomen van lucht, water en bodemverontreiniging. 

PRODUCTEN DUURZAAM VERVANGEN 

Hoe doe je dat? Soms zijn het kleine aanpassingen die veel kunnen betekenen en een grote impact hebben voor het milieu. Denk aan camerariem van uprecycling materiaal. Of een Aurora cameratas met zonnepaneel! Voor het opladen van een camerabatterij via zonne-energie.


VAN MILIEUBELASTENDE ACTIVITEITEN

DOOR MILIEUVRIENDELIJKE ACTIVITEITEN 

Als er iets afgedrukt of geprint moet worden, gebruik dan gerecycled inkt of papier. Dit is opnieuw een mooi voorbeeld van iets kleins dat langdurig een positief effect op het milieu kan hebben. Gebruikt een Cloud storage, upload en download van beeldbestanden naar een server.


PLANT EEN BOOM

Plant een boom. Het planten van bomen is een van de manieren om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan, het vangt de CO2 uitstoot op. En met meer bomen komt er minder CO2 in de lucht. Dat levert een klimaatwinst op als het op koolstofarme bodems doet.


...

...


OPEN VOOR IDEEEN

Iedereen verstaat iets anders onder duurzaamheid. Bovendien is er niet zoiets als honderd procent duurzaam. Ik sta open voor ideeën en met fotografie kan er nog stappen gezet worden!